Sběrný dvůr
Mimoň

O nás

Sběrný dvůr v Mimoni se nachází Pod Křížovým vrchem (na Tyršově náměstí za restauračním zařízením „Dřevěnka“).

Obsluhu sběrného místa zajišťuje Zahradnictví Mimoň, p.o.

Provozní doba

 • PO 8.00–14.00
 • ÚT 8.00–16.00
 • ST 8.00–16.00
 • ČT 8.00–16.00
 • 8.00–15.00
 • SO 8.00–14.00
  (každý sudý týden)

Služby

Občané města Mimoně po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení známky za svoz a likvidaci komunálního odpadu zde mohou odevzdat:

 • velkoobjemový odpad z domácností (nábytek, koberce, matrace, hadry, staré boty apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, oleje apod.)
 • lepenka (IPA) 50 kg na osobu a rok
 • suť 500 kg na osobu a rok
 • elektrozařízení z domácností (lednice, mrazáky, televize, monitory, vrtačky, kuchyňské roboty, zářivky apod.)
 • pneumatiky (max. 5 ks/osobu za rok)
 • sklo
 • plasty
 • papír
 • kov

V areálu již nefunguje výkup druhotných surovin. Papír a kov jsou odebírány zdarma.

Trávu, listí a plevel ze zahrádek lze uložit do označeného kontejneru před Zahradnictvím Mimoň v Široké ulici.

Eternit (a podobné obsahující azbest) se ve sběrném dvoře neodebírají. Bližší informace u společnosti COMPAG CZ tel.: 737 248 855, 737 248 863.